Stichting Speelvoorziening Molenpark

Stichting Speelvoorziening Molenpark is inmiddels opgericht. Het dagelijks bestuur bestaat uit Raymond Vanhingel, voorzitter; Percy Leclaire, secretaris; Miranda Willems, penningmeester. Overige bestuursleden: Ronny Stijns en Truus Kitzen.